Seminar: Forskning, udvikling og partnerskaber

Seminar: SCIENCE Sustainable Development

Opfyldelsen af Verdensmålene – The Sustainable Development Goals (SDG’erne) – er centralt for alle, der arbejder på at skabe en bedre verden. Forskning spiller en vigtig rolle, når det handler om at finde på bæredygtige løsninger inden for global udvikling, og universiteterne står her som et vigtigt bindeled i samarbejdet mellem det offentlige og det private.

Det er derfor, at SCIENCE Sustainable Development inviterer alle med en interesse for global udvikling, forskning og SDG’erne til et seminar om den bæredygtige udvikling i det globale syd.

Læs mere om seminaret og emnerne der vil blive diskuteret her.