21 September 2017

The Civil Society Fund (CISU): Call for Candidates (in Danish)

Fra 15. november 2017 har Bevillingsudvalget brug for et nyt medlem som repræsentant fra større, ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde.

Bevillingsudvalget for Civilsamfundspuljen består af seks medlemmer: Tre repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer, og tre fra større, ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante, faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde. Derudover er der fire eksterne Bevillingskonsulenter i bevillingssystemet. Ansøgningerne til Civilsamfundspuljen behandles af Bevillingskonsulenterne, som foretager en faglig og administrativ vurdering på baggrund af retningslinjerne for Civilsamfundspuljen. Derefter sender de en indstilling til Bevillingsudvalget, som behandler indstillingen og træffer den endelige afgørelse. Se retningslinjerne for Civilsamfundspuljen på www.cisu.dk .

Indkaldelse af kandidatforslag fra rammeorganisationer og relevante faglige institutioner:
Der indkaldes hermed forslag fra større, ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde på mulige kandidater til denne post. Organisationer/institutioner kan indstille en eller flere erfarne folk fra deres organisation/institution til posten. Personer, der ønsker at komme i betragtning, skal således også henvende sig via deres organisation/institution.  Organisationer, der allerede har et medlem af Bevillingsudvalget, kan ikke foreslå kandidater (pt. CARE og Aalborg Universitet).

 

Udpegning og kriterier:
Det er CISUs Bestyrelse, der udpeger medlemmer på baggrund af de foreslåede kandidater. Der vil blive lagt vægt på følgende:

  • Dokumenteret erfaring med formulering, vurdering og gennemførsel af udviklingsindsatser.
  • Bredt kendskab til civilsamfundsorganisationer og deres indsatser og arbejdsformer ude og hjemme.
  • Kendskab til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi og den danske civilsamfundspolitik.

 

Nye retningslinjer - nye muligheder:
I foråret 2017 fik Civilsamfundspuljen nye retningslinjer. Det vil være hensigtsmæssigt, at kandidater har læst de nye retningslinjer og kommer med et bud på, hvilke kvalifikationer I/du kan bringe i spil i forhold til retningslinjerne.

Opgaven:
En stor del af arbejdet ligger i direkte forlængelse af ansøgningsfristerne i Civilsamfundspuljen (den 15. marts og 15. september), men Bevillingsudvalget vil også skulle vurdere ansøgninger under 400.000 kr. m.fl. med løbende ansøgningsfrist. I alt forventes ca. 150 ansøgninger om året fordelt på Bevillingsudvalget efter aftale. Deltagelse i 4-6 årlige møder. Der ydes et årligt vederlag, som pt. er kr. 54.000. Det vurderes, at der er cirka 120-150 timers indsats om året, men der er ingen fastlagte normer. Læs eventuelt mere om Bevillingsudvalget på www.cisu.dk under Civilsamfundspuljen. Medlemmerne udpeges for 2 år af gangen og kan forlænges 1 gang.

 

Ansøgningsprocedure:
For alle kandidater skal medsendes følgende tre dokumenter:

  • Kort motivation fra bestyrelsen i den organisation, der foreslår en kandidat.
  • Kandidatens egen korte beskrivelse af relevante faglige erfaringer og motivation for opgaven.
  • CV for kandidaten.

 

Forslag til kandidater skal være CISU i hænde senest mandag den 9. oktober kl. 12.00. Kandidatforslag sendes elektronisk til ans@cisu.dk.

Yderligere spørgsmål vedr. Bevillingsudvalget kan rettes til CISU (Sekretariatsleder Erik Vithner eller Forvaltningskonsulent Solveig Nielsen 86 12 03 42).